Start din egen innsamlingsaksjon for å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid for en mer rettferdig verden. Ved å jobbe for å gi flere mennesker tilgang til rent drikkevann, helsetjenester, utdanning, et liv uten vold og klimaendringer, bidrar vi til å redde liv, forandre liv og bekjempe fattigdom.

Takket være samarbeidspartnere i 31 land kan vi raskt nå frem til mennesker i katastrofesituasjoner, i flyktningleire og i fattige lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp er der nøden er størst, og i 2015 fikk

2.3 MILLIONER

mennesker i mer enn 20 land fikk livreddende nødhjelp.

945.000

mennesker fikk tilgang til rent og trygt drikkevann.

918.000

mennesker fikk kunnskap om sin rett til et liv uten kjønnsbasert vold.

103.500

mennesker har minsket sin sårbarhet for klimaendringer.

1.8 MILLIONER

signerte opprop før klimatoppmøtet i Paris for mer klimarettferdighet.

695.500

kvinner og menn i seks land har mottatt helsehjelp.

 

Ved å starte din egen innsamlingsaksjon kan du bidra til at vi når enda flere!

 

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close