Krig og konflikt har herjet Kongo i over 17 år, og kvinner og barn er spesielt utsatt. Voldtekt og grov vold er et utstrakt problem, og er brukt systematisk som et våpen i krig. Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner som har blitt voldtatt i Kongo i løpet av de siste atten årene konflikten har pågått, men man antar at det dreier seg om mer enn hundre tusen.

 

Dorcas hus i Bukavu i Kongo, hjelper de voldsutsatte kvinnene tilbake til livet. De får blant annet tilbud om:

  • Traumerådgivning
  • Helsekontroll og hiv-testing
  • Lese- og skriveopplæring
  • Opplæring i aktiviteter som kan gi en inntekt, for eksempel søm, strikking og såpeproduksjon
  • Små lån til å komme i gang
  • Undervisning i rettigheter og jus

 

Dorcas Hus drives av Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon BEATIL-ALT. Kvinnesenteret har i dag kapasitet til å ta imot 250 kvinner og barn i året. Behovene for å øke kapasiteten er enorme.

Start din egen innsamlingsaksjon for de voldsutsatte kvinnene i Kongo og mobiliser venner og familie til innsats!  

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close