Stopp sulten i Sahel!

Ti millioner mennesker trues av alvorlig underernæring i Sahel-regionen i Vest-Afrika. Hjelp oss å stoppe matkrisen før den utvikler seg til en humanitær katastrofe!

Niger, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Tsjad og Nigeria har alle bedt verdenssamfunnet om humanitær hjelp til en befolkning som er truet av hungersnød. Etter at tørken ødela det aller meste av fjorårets avlinger, har folk for alvor begynt å slippe opp for mat, allerede et halvår før neste innhøsting er ventet.

Kirkens Nødhjelp og ACT Alliance har i en årrekke arbeidet i alle de aktuelle landene i Sahel-regionen, og er nå i full gang med koordinering og implementering av nødhjelpsinnsatsen i de hardest rammede områdene.  Selv om utfordringene er store, kan vi nå gjøre svært mye for å unngå en ny og omfattende katastrofe. Les mer her.

Start din egen innsamlingsaksjon for de sultrammede i Sahel!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close